جزوه روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

ریال4,000 قابل دانلود

دانلود جزوه روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور براساس کتاب دکتر دلاور

دانلود جزوه روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی پیام نور براساس کتاب دکتر دلاور منبع پیام نور

جزوه روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی شامل مباحث زیر است:

 • منابع حل مسائل
 • مراحل و مفروضات روش علمی
 • دانش تجربی و نظری
 • تعریف نظریهف اهداف و ویژگی ها
 • تعریف تحقیق و ویژگی های آن
 • مراحل تحقیق
 • متغیر و انواع آن
 • ملاحضات اخلاقی تحقیق
 • فعالیت های لازم برای انتخاب و بیان مساله پژوهشی
 • تعریف مسالهف انواع، نقش و ملاک های تدوین فرضیه
 • و …

عناوینی که در گوگل برای جزوه روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی جستجو می شود: