دانلود جزوه اقتصاد خرد دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه اقتصاد خرد پیام نور

ریال4,000 قابل دانلود

دانلود جزوه اقتصاد خرد منبع درس اقتصاد خرد دانشگاه پیام نور (برای رشته های حسابداری و مدیریت)

دانلود خلاصه مباحث درس اقتصاد خرد برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

جزوه اقتصاد خرد پیام نور شامل مباحث زیر می باشد:

 • تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن
 • اقتصاد خرد و کلان
 • سوالات اساسی اقتصاد
 • کاربرد منحنی امکانات تولید
 • اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز
 • اقتصاد بازار آزاد
 • سیستم اقتصادی مخلوط، بازار و دولت
 • خانوارها و بنگاهها
 • تقاضا در بازار ستاده ها
 • عرضه محصولات – ستاده ها – در بازار
 • و …

 

عناوینی که در گوگل برای دانلود جزوه اقتصاد خرد پیام نور جستجو می شود: