دانلود جزوه مدیریت مالی ۱ پیام نور

ریال4,000 قابل دانلود

دانلود جزوه مدیریت مالی ۱ منبع درس مدیریت مالی ۱ پیام نور (برای رشته های حسابداری و مدیریت)

دانلود خلاصه مباحث درس مدیریت مالی ۱ برای دانشجویان دانشگاه پیام نور

جزوه مدیریت مالی ۱ پیام نور شامل مباحث زیر می باشد:

 • کلیات
 • تعریف مدیریت مالی
 • هدف اصلی واحد های تجاری
 • وظایف مدیران مالی
 • اهداف مدیریت مالی
 • ارزش زمانی پول
 • نحوه محاسبه ارزش فعلی و ارزش آتی یک قسط
 • نحوه محاسبه ارزش فعلی چند قسط مساوی
 • نحوه محاسبه ارزش آتی چند قسط مساوی
 • قیمت اوراق بهادار
 • و …

 

عناوینی که در گوگل برای دانلود جزوه مدیریت مالی ۱ پیام نور جستجو می شود: