دانلود جزوه روانشناسی تربیتی پیام نور براساس کتاب روان شنانسی تربیتی علی اکبر سیف

دانلود جزوه روان شناسی تربیتی پیام نور

ریال4,000 قابل دانلود

دانلود جزوه روانشناسی تربیتی پیام نور براساس کتاب روان شنانسی تربیتی علی اکبر سیف (برای رشته های علوم تربیتی و روانشناسی)

دانلود جزوه روانشناسی تربیتی پیام نور برای دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

جزوه روان شناسی تربیتی پیام نور شامل مباحث زیر است:

  • معرفی فعالیت های آموزشی : معرفی الگوی عمومی آموزشی
  • تعریف آموزش
  • تفاوت عمده آموزش کلاسی و سایر آموزش ها
  • مراحل اصلی الگوی عمومی آموزش
  • کاربرد الگوی عمومی آموزش
  • تهیه طرح آموزشی مقدماتی
  • و …

عناوینی که در گوگل برای دانلود جزوه روان شناسی تربیتی پیام نور جستجو می شود: